Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarde Leveren en Monteren:

 • 50% Bij opdracht werk.
 • 40% Vooraf aan onze levering en/of montage.
 • 10% Bij oplevering projectBetalingsvoorwaarde enkel bij leveren:

 • 100% Bij opdracht.
 • Betalingen binnen 3 dagen na factuurdatum, een te laten betaling kan zorgdragen dat de materialen niet woorden besteld, - geleverd of in productie woorden genomen, dit heeft gevolg voor u planning c.q. leverdatum.

 

Uitsluitingen

 • Het ontruimen en/of afdekkingen c.q. afzettingen van het complete vertrek c.q. totale werk.
 • Het aanhelen van stucwerk en/of afkitten,- schilderen van wand en vloerenaansluitingen.
 • Parkeer,- leges en/of precario’s heffingen, tenzij deze kosten in de offerte zijn opgenomen.
 • Krimp- en zetscheuren bij alle aansluitingen.
 • Alle overige werkzaamheden welke niet met naam genoemd staan in deze offerte.
 • Het aanpassen van wanden,- plinten en/of bouwkundigen oplossingen t.b.v. onze montage.
 • Het afvoeren van bestaande kozijnen,- deuren en/of restafval die niet in deze offerte zijn opgenomen.
 • De binnendeur is niet aansprakelijk voor een verkeerde maatvoering als deze niet door ons is gemeten.
 • wordt bij het inmeten geconstateerd dat er een aanpassing nodig is aan het geoffreerde, zal dit worden
 • aangepast.
 • Blijkt bij inmeten dat het door u opgegeven niet mogelijk is zullen de voorrijkosten / inmeetkosten aan u worden
 • doorbelast.

 

Slot

De levertijden van de door ons eventuele aangeboden producten zijn indicatief en gaan pas in na betaling van het voorschot termijn en inmeten en/of van de door u gekozen deurelementen/type, op het moment dat alle gegevens definitief zijn (vb. maatvoering, kleur, sluitplan, garnituur, etc.). Wijziging van specificaties na het inmeetmoment zal in bijna alle gevallen invloed hebben op de levertijd. NB. Sommige keuzes hebben invloed op de uiteindelijke planning als het gaat om inmeet mogelijkheden en daardoor montagemoment.Deze offerte is uiterlijk 14 dagen na offertedatum geldig.Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, in afwachting van u positieve reactie verblijven wij.